BLI MEDLEM

Faktaseminarium för Nyföretagare 18 oktober

”Varför är avtal viktigt? När bör man upprätta ett skriftligt avtal?”

Läs hela inbjudan här.