BLI MEDLEM

Brev till Handelsbanken angående nedläggningen av lokalkontoret våren 2021

Till
Anders Fagerdahl
Länschef Skåne
Svenska Handelsbanken
205 40 MALMÖ

april 2021

Vi har i dagarna nåtts av beskedet att Handelsbankens kontor i Veberöd kommer att läggas ner. Sista
dagen för verksamheten är enligt uppgift, den 30/4.
För många av Veberöds företagare är detta en mycket tråkig nyhet. Företagen är mångåriga kunder i
banken och känner sin bank väl. Man har en personlig bankkontakt som i sin tur känner dig som
person, företaget och dess verksamhet.
Just häri ligger kärnan till att många av Veberöds företagare fortsatt har använt Handelsbanken trots
frestande anbud från andra banken. Fördelarna med den lokala anknytningen och den personliga
kontakten väger över! Veberöd har cirka 300 aktiva företag och många av dessa företagare har
dessutom även sina privata lån och konton i Handelsbanken. Även detta har varit en fördel då din
personliga bankkontakt har haft en klar och tydlig överblick över din totala ekonomiska situation.
Att Handelsbanken nu väljer att dela på företags- och privatkunder innebär i praktiken att ovan
nämnda helhetsbild går förlorad.
Merparten av företagarna i Veberöd är småföretagare, där man sköter administrationen via mobilen
och när man är i gång med själva verksamheten, t ex snickeri, elinstallationer eller taxirörelse. Det gör
att tiden för övriga ärenden är knapp och det har varit guld värt att bara ha 5 minuters transportsträcka
till banken.
Slutligen vill vi lyfta fram att en ny Fördjupad ÖversiktsPlan (förkortad FÖP) har presenterats för
Veberöd. Planen sträcker sig 20 år framåt och slutmålet är att Veberöds befolkning ska mer än
dubblas – från dagens 5500 invånare till 13000. Med detta är i åtanke, är det ännu mer märkligt att
Handelsbanken väljer att inte vara närvarande i Veberöd och därmed inte satsar på att behålla sin
kundkrets eller på att vinna nya kunder i området.
Vi förstår att det är för sent för oss att åstadkomma en förändring nu i praktiken och Handelsbanken
inte kommer att backa i sitt beslut, men via detta brev vill vi poängtera att det är fel att lägga ner en
bank som har så stark lokal förankring samt att vi finner det märkligt att när så många andra företag
finner fördelar i att vara en del i att utveckla Sveriges landsbygd så gör Handelsbanken tvärtom.

För Veberöd Företagarförening

Madeleine Månsson /ordförande