BLI MEDLEM

MÅNADENS MEDLEM juni 2021 – Humlamaden Rehab AB

Jag heter Lis-Lott Andersson och driver företaget Humlamaden Rehab AB samt Stiftelsen Humlamaden Grön Rehab.
Jag är leg. sjuksköterska och OHI-certifierad vilket innebär att jag inom min yrkesprofession får använda hästar. Det känns självklart att vara med i VFF, Humlamaden tillhör ju Veberöd. Vår vision är att sprida Humlamademodellen inom vård och skola genom forskning på plats och utbildning i modellen.

Vi erbjuder natur-, hund- och hästunderstödd terapi vid psykisk ohälsa för barn, unga och vuxna, den ohälsa som ökar mest i samhället. Sedan 20 år tillbaka har vi tagit emot vuxna med stressrelaterad psykisk ohälsa i grupper, nu senast i ett EU-finansierat socialfondsprojekt via Leader Lundaland. Patienter remitteras, mest från psykiatrin men även från företagshälsovård. Vi följs av forskare från Lunds Universitet och SLU i Alnarp, resultaten är mycket goda och många patienter upplever att de äntligen fått rätt hjälp.
En familjefar, som mitt i livet drabbats av utmattningssyndrom beskriver hur han, när han blev buren på en stark och trygg hästrygg, kom till klarhet i att en timmes skogsbad till häst hjälpte honom mer än sex års medicinering.
I vår modell arbetar vi för att komma ur stressen in i lugn- och rosystemet där vi återhämtar oss och läker.

Vi arbetar även med barn med psykisk ohälsa. BUP, elevhälsan och psykiatrin önskar samverka med oss men vi kan idag endast arbeta via olika projekt eller privat finansiering då krångliga byråkratiska regler som LOU (lagen om offentlig upphandling) hindrar.

En specialpedagog beskriver: Tänk att dygn inrullade i ett täcke med skrik i panik, färska skärsår på armar och ben, ångest och bottenlös förtvivlan får bytas ut mot lugna hjärtslag mot hästens rygg, mjuka rörelser över len päls, kravlöst varande i naturen på hästens rygg och så småningom samtal i förtroende där känslan av trygghet och respekt nästan går att ta på.

Är ni nyfikna? Vi deltar i Hästrundan 2-4 juli, se http://hastrundan.se/

Vi ordnar Skogsbad under Vombsjösänkans festival i september: https://www.lund.se/bygga-bo–miljo/natur/biosfaromrade-vombsjosankan/

Lyssna på våra patienters uttalande i podden Gilla Häst, först om Anorexihelvetet och sedan de vuxna om Vägen tillbaka, efter utmattningssyndrom Det kommer fler avsnitt i Podden: https://gillahast.se

Efter sommaren har vi ingen finansiering och vi hotas av nedläggning. Så vi ber om hjälp att sprida Humlamadens behandlingsmodell via påverkan i samhället, dela gärna podden på era sociala medier.

Vi finns på Facebook www.facebook.com/Humlamaden
Läs mer på vår stiftelses hemsida och hjälp oss sprida budskapet – Hjälp Humlamaden hjälpa! www.humlamaden.com

Lis-Lott Andersson
Humlamaden 563
247 96 Veberöd

Tel: 070 25 77 233

Mejl: kontakt@humlamaden.com

Hemsida: www.humlamaden.com

Facebook: www.facebook.com/Humlamaden