BLI MEDLEM

Remissvar Lunds Näringslivsenhet juni 2021

Veberöd 2021-06-16

Remissvar angående ärende med diarienummer ”KS 2020/0843” ”Näringslivsprogram för Lunds kommun”.

 

Veberöds Företagarförening representerar 53 företag som är verksamma inom många affärsområden i Lunds kommuns östra del, Veberöd, Dörröd och Vomb. De flesta av våra medlemmar är småföretagare men det finns även större arbetsgivare som Veidec, Almasoft, Björkhaga Plantskola med flera representerade.

Att Lunds kommun ämnar skapa styrdokument för hur man vill utveckla näringslivet i kommunen kan bara ses som något positivt. Och helt nödvändigt. Att den är långsiktig och tidsbestämd samt ska utvärderas årligen är ännu bättre. Veberöds Företagarförening uppskattar att numera få ta del av kommunala planering och få möjlighet att komma med synpunkter.

Det vi ser fram emot är hur programmet kommer att förverkligas i faktiska åtgärder.

Speciellt prioriterat område är för oss är ”Hållbar tillväxt”. Att ha en central funktion/service för lokal utveckling känns viktigt och väldigt positivt.  Ihopsatt med ”Infrastruktur och tillgänglighet” är dessa två viktiga insatser för oss som verkar utanför staden Lund. Vi är beroende av god infrastruktur, i klartext ”hur kan jag locka kompetent personal för anställning när de inte kan åka buss hit utan att behöva stiga av långt från arbetsplatsen?”

I dessa dagar har vi med en rakets hastighet insett att det går väldigt bra, ibland bättre, att arbeta hemifrån. De mindre orterna, med attraktiva huspriser och naturen in på knuten, kommer att locka till sig kompetens. Både för boende men kanske också för nyetablering av företag. Där kommer ”Markberedskap och fysiska förutsättningar” in. Hur presenteras tillgänglig industrimark utanför tätorten av kommunen till exempel? Arbetas det aktivt för att locka nyetableringar till ”byarna”.

Att driva företag ska vara enkelt men vi har alla erfarit att det är förknippat med många lagar och krav. Enkelt är det inte. Och många gånger förknippat med kommunala avgifter man inte alltid riktigt förstår motivationen till. Att det är prioriterat med ”Service och bemötande” i bemötandet gentemot kommunens företagare och arbetsgivare är bra och uppskattat.

För Veberöds företagarförening

 

Madeleine Månsson                                              Inger Svensson
ordförande                                                                ledamot