BLI MEDLEM

Kallelse till Årsmöte 2021

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE 2021

Tisdag den 31 augusti kl.18.15 på Romelebygdenscatering, Gåsapågen

Klockan 18.30 startar årsmötet då vi bl a summerar året2020/2021 och väljer ny styrelse.
Vi gör en återblick på det gångna året och diskuterar kring vad vi kan fokusera på under 2021/22.

Efter mötet bjuds det på en bit mat och vi ser fram emot en fortsatt trevlig kväll!

Inbjudan gäller för 2 personer per företag. Anmälan senast måndagen den 25 augusti till
madeleine.mansson@webberod.se.

Motioner från medlemmar skickas till ovan mail innan den 23/8.
Årsmöteshandlingar skickas ut efter anmälan.
Meddela gärna om du har någon form av matallergi.

Varmt Välkomna!

Tillägg: Kallelse har skickats till medlemmar via mail och publicerats på föreningens Facebooksida

Hemsida: http://veberodff.se/
Facebook: VeberodsForetagarForening

Remissvar Lunds Näringslivsenhet juni 2021

Veberöd 2021-06-16

Remissvar angående ärende med diarienummer ”KS 2020/0843” ”Näringslivsprogram för Lunds kommun”.

 

Veberöds Företagarförening representerar 53 företag som är verksamma inom många affärsområden i Lunds kommuns östra del, Veberöd, Dörröd och Vomb. De flesta av våra medlemmar är småföretagare men det finns även större arbetsgivare som Veidec, Almasoft, Björkhaga Plantskola med flera representerade.

Att Lunds kommun ämnar skapa styrdokument för hur man vill utveckla näringslivet i kommunen kan bara ses som något positivt. Och helt nödvändigt. Att den är långsiktig och tidsbestämd samt ska utvärderas årligen är ännu bättre. Veberöds Företagarförening uppskattar att numera få ta del av kommunala planering och få möjlighet att komma med synpunkter.

Det vi ser fram emot är hur programmet kommer att förverkligas i faktiska åtgärder.

Speciellt prioriterat område är för oss är ”Hållbar tillväxt”. Att ha en central funktion/service för lokal utveckling känns viktigt och väldigt positivt.  Ihopsatt med ”Infrastruktur och tillgänglighet” är dessa två viktiga insatser för oss som verkar utanför staden Lund. Vi är beroende av god infrastruktur, i klartext ”hur kan jag locka kompetent personal för anställning när de inte kan åka buss hit utan att behöva stiga av långt från arbetsplatsen?”

I dessa dagar har vi med en rakets hastighet insett att det går väldigt bra, ibland bättre, att arbeta hemifrån. De mindre orterna, med attraktiva huspriser och naturen in på knuten, kommer att locka till sig kompetens. Både för boende men kanske också för nyetablering av företag. Där kommer ”Markberedskap och fysiska förutsättningar” in. Hur presenteras tillgänglig industrimark utanför tätorten av kommunen till exempel? Arbetas det aktivt för att locka nyetableringar till ”byarna”.

Att driva företag ska vara enkelt men vi har alla erfarit att det är förknippat med många lagar och krav. Enkelt är det inte. Och många gånger förknippat med kommunala avgifter man inte alltid riktigt förstår motivationen till. Att det är prioriterat med ”Service och bemötande” i bemötandet gentemot kommunens företagare och arbetsgivare är bra och uppskattat.

För Veberöds företagarförening

 

Madeleine Månsson                                              Inger Svensson
ordförande                                                                ledamot

Brev till Handelsbanken angående nedläggningen av lokalkontoret våren 2021

Till
Anders Fagerdahl
Länschef Skåne
Svenska Handelsbanken
205 40 MALMÖ

april 2021

Vi har i dagarna nåtts av beskedet att Handelsbankens kontor i Veberöd kommer att läggas ner. Sista
dagen för verksamheten är enligt uppgift, den 30/4.
För många av Veberöds företagare är detta en mycket tråkig nyhet. Företagen är mångåriga kunder i
banken och känner sin bank väl. Man har en personlig bankkontakt som i sin tur känner dig som
person, företaget och dess verksamhet.
Just häri ligger kärnan till att många av Veberöds företagare fortsatt har använt Handelsbanken trots
frestande anbud från andra banken. Fördelarna med den lokala anknytningen och den personliga
kontakten väger över! Veberöd har cirka 300 aktiva företag och många av dessa företagare har
dessutom även sina privata lån och konton i Handelsbanken. Även detta har varit en fördel då din
personliga bankkontakt har haft en klar och tydlig överblick över din totala ekonomiska situation.
Att Handelsbanken nu väljer att dela på företags- och privatkunder innebär i praktiken att ovan
nämnda helhetsbild går förlorad.
Merparten av företagarna i Veberöd är småföretagare, där man sköter administrationen via mobilen
och när man är i gång med själva verksamheten, t ex snickeri, elinstallationer eller taxirörelse. Det gör
att tiden för övriga ärenden är knapp och det har varit guld värt att bara ha 5 minuters transportsträcka
till banken.
Slutligen vill vi lyfta fram att en ny Fördjupad ÖversiktsPlan (förkortad FÖP) har presenterats för
Veberöd. Planen sträcker sig 20 år framåt och slutmålet är att Veberöds befolkning ska mer än
dubblas – från dagens 5500 invånare till 13000. Med detta är i åtanke, är det ännu mer märkligt att
Handelsbanken väljer att inte vara närvarande i Veberöd och därmed inte satsar på att behålla sin
kundkrets eller på att vinna nya kunder i området.
Vi förstår att det är för sent för oss att åstadkomma en förändring nu i praktiken och Handelsbanken
inte kommer att backa i sitt beslut, men via detta brev vill vi poängtera att det är fel att lägga ner en
bank som har så stark lokal förankring samt att vi finner det märkligt att när så många andra företag
finner fördelar i att vara en del i att utveckla Sveriges landsbygd så gör Handelsbanken tvärtom.

För Veberöd Företagarförening

Madeleine Månsson /ordförande

MÅNADENS MEDLEM juni 2021 – Humlamaden Rehab AB

Jag heter Lis-Lott Andersson och driver företaget Humlamaden Rehab AB samt Stiftelsen Humlamaden Grön Rehab.
Jag är leg. sjuksköterska och OHI-certifierad vilket innebär att jag inom min yrkesprofession får använda hästar. Det känns självklart att vara med i VFF, Humlamaden tillhör ju Veberöd. Vår vision är att sprida Humlamademodellen inom vård och skola genom forskning på plats och utbildning i modellen.

Vi erbjuder natur-, hund- och hästunderstödd terapi vid psykisk ohälsa för barn, unga och vuxna, den ohälsa som ökar mest i samhället. Sedan 20 år tillbaka har vi tagit emot vuxna med stressrelaterad psykisk ohälsa i grupper, nu senast i ett EU-finansierat socialfondsprojekt via Leader Lundaland. Patienter remitteras, mest från psykiatrin men även från företagshälsovård. Vi följs av forskare från Lunds Universitet och SLU i Alnarp, resultaten är mycket goda och många patienter upplever att de äntligen fått rätt hjälp.
En familjefar, som mitt i livet drabbats av utmattningssyndrom beskriver hur han, när han blev buren på en stark och trygg hästrygg, kom till klarhet i att en timmes skogsbad till häst hjälpte honom mer än sex års medicinering.
I vår modell arbetar vi för att komma ur stressen in i lugn- och rosystemet där vi återhämtar oss och läker.

Vi arbetar även med barn med psykisk ohälsa. BUP, elevhälsan och psykiatrin önskar samverka med oss men vi kan idag endast arbeta via olika projekt eller privat finansiering då krångliga byråkratiska regler som LOU (lagen om offentlig upphandling) hindrar.

En specialpedagog beskriver: Tänk att dygn inrullade i ett täcke med skrik i panik, färska skärsår på armar och ben, ångest och bottenlös förtvivlan får bytas ut mot lugna hjärtslag mot hästens rygg, mjuka rörelser över len päls, kravlöst varande i naturen på hästens rygg och så småningom samtal i förtroende där känslan av trygghet och respekt nästan går att ta på.

Är ni nyfikna? Vi deltar i Hästrundan 2-4 juli, se http://hastrundan.se/

Vi ordnar Skogsbad under Vombsjösänkans festival i september: https://www.lund.se/bygga-bo–miljo/natur/biosfaromrade-vombsjosankan/

Lyssna på våra patienters uttalande i podden Gilla Häst, först om Anorexihelvetet och sedan de vuxna om Vägen tillbaka, efter utmattningssyndrom Det kommer fler avsnitt i Podden: https://gillahast.se

Efter sommaren har vi ingen finansiering och vi hotas av nedläggning. Så vi ber om hjälp att sprida Humlamadens behandlingsmodell via påverkan i samhället, dela gärna podden på era sociala medier.

Vi finns på Facebook www.facebook.com/Humlamaden
Läs mer på vår stiftelses hemsida och hjälp oss sprida budskapet – Hjälp Humlamaden hjälpa! www.humlamaden.com

Lis-Lott Andersson
Humlamaden 563
247 96 Veberöd

Tel: 070 25 77 233

Mejl: kontakt@humlamaden.com

Hemsida: www.humlamaden.com

Facebook: www.facebook.com/Humlamaden

MÅNADENS MEDLEM maj 2021 – Systrarna på Solhjulet

Systrarna på Solhjulet, trädgårdscafèet utanför Veberöd.
För 35 år sedan kom vi som ung familj med tre barn till Skälbäck, då en gård med i princip ingen
trädgård alls, för att stanna er kort tid. Hyresvärd var, och är fortfarande, Björnstorps gods och
familjen som skulle utökas med ytterligare tre barn stannade.
Och inte undra på det, Veberöd med omnejd, Romeleåsen, Vombsänkan, alla små byar och
samhällen, har en fantastisk natur och miljö som gör gott för sinnet.
Och familjen skapade med kärlek och hårt arbete sitt egna lilla paradis.
När äldsta dottern Minna skulle ta studenten 2005 behövdes det snabbt mer yta inomhus än vad
boningshuset kunde erbjuda.
Sagt och gjort, ärmar kavlades upp och det förfallna gamla hönshuset fick en total makeover. Efter
studentfesten kvarstod en underbar lokal och Minna fick idèn att under sommaren servera kaffe
och kaka i lokalen .Så många andra planer fanns ännu inte.
Hon fick med sig lillasyster, då 12 år gammal, och cafè Systrarna på Solhjulet var ett faktum. Det
serverades kaffe och två sorters kakor, ibland tre. De dagar som gästerna uppgick till 10 stycken
var succè!

Idag har vi över 10000 gäster under en säsong och cafeet drivs vidare av Gry, lillasystern, med
hjälp av säsongsanställda ungdomar, mestadels från byn. Vi vill gärna ge ungdomar en chans att
få prova på arbetslivet, precis som Gry och Minna fick en gång i tiden.
På samma sätt värnar vi om det lokala och nära, både i samarbeten och gällande råvarorna. Ingen
kan väl missa att vår logga är gjord av Johan Liljemarck eller att det varje fredag finns möjlighet att
besöka och handla i den rullande lanthandeln, Nilssons Livs. Vasaholms trädgård levererar de
flesta av våra växter och Pernilla på Kanelbullens Konditori bakar brödet till våra populära
smörrebröd. Föt att nämna några av våra samarbeten men självklart är vi också med i VFF för
inspiration och ännu fler kontaktytor.

Familjen finns förstås alltid med på ett hörn och trädgården, som byggts upp under dessa 35 år, är
den miljö vi delar med oss av till våra gäster. Vi önskar er varmt välkomna till vårt lilla paradis.
Besök oss gärna på www.solhjulet.nu eller följ oss på instagram och facebook
systrarnapasolhjulet.

MÅNADENS MEDLEM – april 2021 Körsbärsdalen Bed & breakfast

Körsbärsdalen B&B kom till lite av en slump och har funnits sedan 2008. Huset ligger på kanten av Körsbärsdalen  strax sydost om Veberöd och är ett litet och personligt ställe med hög standard, komfort och service som målsättning. Gästerna brukar trivas bra hos oss och det har vi inte minst den fantastiskt vackra och rofyllda naturen runt omkring oss att tacka för. Hit kan man komma för att man behöver ha ett ställe att bo över på när vänner och familj hälsar på, bara koppla av, vandra, cykla, golfa eller kanske konferera i vårt fina nya konferensrum. Våra fem dubbelrum har alla eget badrum, TV samt wifi. Det finns även stugboende att välja på om man föredrar självhushållning.

Jag som driver stället heter Inger Svensson och tillsammans med make, hund, katt och två trivselhöns bor jag granne med själva B&B huset. Jag är med i VFF för att jag tror på samarbete och nätverkan inte minst på små orter som Veberöd. Tillsammans blir man både starkare och bättre.

Mer information och bilder finns på:

www.korsbarsdalen.se
facebook: Körsbärsdalen B&B
mail: kontakt@korsbarsdalen.se
tel.nr: 0706 222 077

Välkomna!

 

MÅNADENS MEDLEM mars 2021 – Skafferiet, din lanthandel mitt i byn

 

Vi, Niclas och Diana Forsman, driver Skafferiet i Veberöd som finns på Postgatan 8 (mittemot Icas parkering).

Skafferiet är en delikatessbutik som satsar mycket på närproducerat samt mindre lokala producenter. Vi har även lite ovanligare varor som man inte hittar i de större kedjorna, som te x Chili Klaus produkter, engelska cheddar ostar samt deras chips Thyrrells.

Vi erbjuder catering samt lunch till avhämtning. Där vi har mycket husmanskost samt ett billigare alternativ för pensionärer.

Man hittar oss på Facebook och Instagram, Skafferiet Veberöd samt på vår hemsida där veckans lunch och vårt cateringutbud hittas www.din-ab.wixsite.com/skafferiet.

Ni når oss även på telefonnummer 0735-097166

Hjärtligt välkomna!

Niclas och Diana

MÅNADENS MEDLEM Februari 2021 – fotograf Hans Wachner

Jag heter Hans och jag är fotograf/entreprenör på Postgatan 1 i Veberöd ”lilla blå huset” – ”Hairdo”

För fem år sedan startade jag Fotograf Hans Wachner. Jag kännetecknas som en väldigt idérik och kreativ fotograf. Foto för mig ska förmedla en känsla med detaljer som uttrycker sig på ett sätt att ni stannar upp och ser mer än bara fotot. Jag är ingen nischad fotograf och det gör att jag alltid utvecklas i mitt fotograferande och ser möjligheter i alla situationer.

Jag fotograferar porträtt, bröllop, barn och familjer. Jag erbjuder även företagslösningar så som produktfotografering, varumärkesreklam, personalfoto och företagsfoto. Jag skräddarsyr paket och lösningar för att ni ska känna er trygga. Jag erbjuder fotokurser för er som vill ta kontroll över er kamers.

Verksam i hela världen och har gjort uppdrag i bland annat England och Ukraina

Min vision är att en vacker dag ha hela världen som arbetsplats och möjligheten att undervisa andra i att ta foto med känsla. Jag är med i VFF för att bidra och vara delaktig som företag i vackra Veberöd.
Jag samarbetar med fotograf Mia Hjortronsteen som också är verksam i Veberöd.
Jag har en tanke att göra ett litet projekt som handlar om att fotografera minnesvärda platser i Veberöd. Platser som andas historia och jag känner ett ansvar att dokumentera till nästkommande generationer.

Ni hittar mig på LinkedIn 

Facebook: Fotograf Hans Wachner 

Instagram: Fotograf_hans_wachner 

Hemsida: www.fotografwachner.se

Tel: 0739-747484

Mail: wachner.hans@gmail.com

MÅNADENS MEDLEM Januari 2021 – Webberöds E-handel

 

Webberöds E-handel drivs av Madeleine och Jesper Månsson. Kontor och lager finns i Veberöd men kunderna finns i hela Norden.

Webberöds E-handel är återförsäljare av sällskapsspel och pussel, dels via en webbshop men också som distributörer till andra e-handlare och butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Våra leverantörer finns i bl a England, Tyskland och Danmark.

Vi tycker själv att spela spel är en härlig umgängesform och utvecklande för alla åldrar! Är du arbetsgivare så tänk på att spel och pussel är en välkommen julklapp eller sommarpresent.

Vi är medlemmar i VFF, för vi tror på tanken om att lokala företagare ska stötta varandra sinsemellan. Speciellt nu under Pandemin kan det behövas extra omtanke!

Oss hittar du via www.webberod.se samt facebooksida Webberöds E-handel (inkl Messenger) och via telefon 0739-295654.

MÅNADENS MEDLEM December 2020 – Erikas Blommor och Ting

Jag heter Erika Tomasdotter Olsson och är 37 år och bor med sambon Mats och sonen Malte i ett korsvirkeshus i Övedskloster

Mitt företag heter Erikas Blommor och Ting AB och ligger mitt i hjärtat av byn på Sjöbovägen 5.

Jag har försökt skapa en butik i mysig miljö där vi blandar gammalt med nytt och där vi försöker hitta lite udda ting.

Det ska kännas mer än som en ”vanlig” blomsterbutik, hit ska man vilja åka för att få en upplevelse.

Vi kör mycket bud både i byn och byarna runtom och försöker satsa på mycket svenskodlat.

Vi är florister som skapar allt från blomsteruppsättningar i butik till brudbinderier, begravningar mm här betalar du för ett Hantverk!

Min vision är att vi ska finnas många år framåt och se med tiden hur vi kan utvecklas.

Drömmen är väl att åka ut och dekorera till stora evenemang och vem vet… lillkillen tar kanske över en dag och fortsätter förgylla byn med blommor! 🙂

Det är ett otroligt kreativt och roligt yrke, vem blir inte lycklig av blommor liksom!

Ni kan nå oss på 046-80105, facebook.com och instagram under namnet erikasblommorochting

Vi har öppet måndag – fredag 09.30 – 18.00 och lördagar 10.00 – 14.00. Välkomna!