BLI MEDLEM

Kallelse till Årsmöte 2021

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE 2021

Tisdag den 31 augusti kl.18.15 på Romelebygdenscatering, Gåsapågen

Klockan 18.30 startar årsmötet då vi bl a summerar året2020/2021 och väljer ny styrelse.
Vi gör en återblick på det gångna året och diskuterar kring vad vi kan fokusera på under 2021/22.

Efter mötet bjuds det på en bit mat och vi ser fram emot en fortsatt trevlig kväll!

Inbjudan gäller för 2 personer per företag. Anmälan senast måndagen den 25 augusti till
madeleine.mansson@webberod.se.

Motioner från medlemmar skickas till ovan mail innan den 23/8.
Årsmöteshandlingar skickas ut efter anmälan.
Meddela gärna om du har någon form av matallergi.

Varmt Välkomna!

Tillägg: Kallelse har skickats till medlemmar via mail och publicerats på föreningens Facebooksida

Hemsida: https://veberodff.se/
Facebook: VeberodsForetagarForening

Remissvar Lunds Näringslivsenhet juni 2021

Veberöd 2021-06-16

Remissvar angående ärende med diarienummer ”KS 2020/0843” ”Näringslivsprogram för Lunds kommun”.

 

Veberöds Företagarförening representerar 53 företag som är verksamma inom många affärsområden i Lunds kommuns östra del, Veberöd, Dörröd och Vomb. De flesta av våra medlemmar är småföretagare men det finns även större arbetsgivare som Veidec, Almasoft, Björkhaga Plantskola med flera representerade.

Att Lunds kommun ämnar skapa styrdokument för hur man vill utveckla näringslivet i kommunen kan bara ses som något positivt. Och helt nödvändigt. Att den är långsiktig och tidsbestämd samt ska utvärderas årligen är ännu bättre. Veberöds Företagarförening uppskattar att numera få ta del av kommunala planering och få möjlighet att komma med synpunkter.

Det vi ser fram emot är hur programmet kommer att förverkligas i faktiska åtgärder.

Speciellt prioriterat område är för oss är ”Hållbar tillväxt”. Att ha en central funktion/service för lokal utveckling känns viktigt och väldigt positivt.  Ihopsatt med ”Infrastruktur och tillgänglighet” är dessa två viktiga insatser för oss som verkar utanför staden Lund. Vi är beroende av god infrastruktur, i klartext ”hur kan jag locka kompetent personal för anställning när de inte kan åka buss hit utan att behöva stiga av långt från arbetsplatsen?”

I dessa dagar har vi med en rakets hastighet insett att det går väldigt bra, ibland bättre, att arbeta hemifrån. De mindre orterna, med attraktiva huspriser och naturen in på knuten, kommer att locka till sig kompetens. Både för boende men kanske också för nyetablering av företag. Där kommer ”Markberedskap och fysiska förutsättningar” in. Hur presenteras tillgänglig industrimark utanför tätorten av kommunen till exempel? Arbetas det aktivt för att locka nyetableringar till ”byarna”.

Att driva företag ska vara enkelt men vi har alla erfarit att det är förknippat med många lagar och krav. Enkelt är det inte. Och många gånger förknippat med kommunala avgifter man inte alltid riktigt förstår motivationen till. Att det är prioriterat med ”Service och bemötande” i bemötandet gentemot kommunens företagare och arbetsgivare är bra och uppskattat.

För Veberöds företagarförening

 

Madeleine Månsson                                              Inger Svensson
ordförande                                                                ledamot

Brev till Handelsbanken angående nedläggningen av lokalkontoret våren 2021

Till
Anders Fagerdahl
Länschef Skåne
Svenska Handelsbanken
205 40 MALMÖ

april 2021

Vi har i dagarna nåtts av beskedet att Handelsbankens kontor i Veberöd kommer att läggas ner. Sista
dagen för verksamheten är enligt uppgift, den 30/4.
För många av Veberöds företagare är detta en mycket tråkig nyhet. Företagen är mångåriga kunder i
banken och känner sin bank väl. Man har en personlig bankkontakt som i sin tur känner dig som
person, företaget och dess verksamhet.
Just häri ligger kärnan till att många av Veberöds företagare fortsatt har använt Handelsbanken trots
frestande anbud från andra banken. Fördelarna med den lokala anknytningen och den personliga
kontakten väger över! Veberöd har cirka 300 aktiva företag och många av dessa företagare har
dessutom även sina privata lån och konton i Handelsbanken. Även detta har varit en fördel då din
personliga bankkontakt har haft en klar och tydlig överblick över din totala ekonomiska situation.
Att Handelsbanken nu väljer att dela på företags- och privatkunder innebär i praktiken att ovan
nämnda helhetsbild går förlorad.
Merparten av företagarna i Veberöd är småföretagare, där man sköter administrationen via mobilen
och när man är i gång med själva verksamheten, t ex snickeri, elinstallationer eller taxirörelse. Det gör
att tiden för övriga ärenden är knapp och det har varit guld värt att bara ha 5 minuters transportsträcka
till banken.
Slutligen vill vi lyfta fram att en ny Fördjupad ÖversiktsPlan (förkortad FÖP) har presenterats för
Veberöd. Planen sträcker sig 20 år framåt och slutmålet är att Veberöds befolkning ska mer än
dubblas – från dagens 5500 invånare till 13000. Med detta är i åtanke, är det ännu mer märkligt att
Handelsbanken väljer att inte vara närvarande i Veberöd och därmed inte satsar på att behålla sin
kundkrets eller på att vinna nya kunder i området.
Vi förstår att det är för sent för oss att åstadkomma en förändring nu i praktiken och Handelsbanken
inte kommer att backa i sitt beslut, men via detta brev vill vi poängtera att det är fel att lägga ner en
bank som har så stark lokal förankring samt att vi finner det märkligt att när så många andra företag
finner fördelar i att vara en del i att utveckla Sveriges landsbygd så gör Handelsbanken tvärtom.

För Veberöd Företagarförening

Madeleine Månsson /ordförande